CHINA

CHINA

Beijing XIVI Automation Technology Co. Ltd.
Rm.405.Building 18, Dongguoyuan
Tongzhou District, Beijing
China(101100 )
Tel +86 18201099680

Email: xivimotion@163.com
Web site: www.xivimotion.com