CHINA

CHINA

CHINA

Beijing XIVI Automation Technology Co. Ltd.
Rm.405.Building 18, Dongguoyuan
Tongzhou District
Beijing
China (101100 )
Tel +86 010-89537435
Fax +86 010-89537435

Email: xivimotion@163.com
Web site: www.xivimotion.com

XIVI_Logo